Protetická konzultace

Před každou protetickou úpravou chrupu je provedeno rentgenové vyšetření, kde se zhodnotí všechny důležité faktory, které mohou ovlivnit kvalitu, funkčnost, estetiku a dlouhodobé využití protetické náhrady. Pacient je seznámen s problematikou a poučen o možnostech řešení dané situace. Součástí je cenový i časový plán jednotlivých variant. Při rozsáhlejších rekonstrukcích nebo při řešeních ve viditelném úseku chrupu kde je kladen vysoký nárok na estetiku je možno zhotovit wax-up. Ještě před začátkem zákroků se zhotoví modely, na kterých je možno voskem namodelovat situaci, kterou se chystáme řešit. Pacient potom vidí přímo na modelu svých zubů chystanou změnu. Zde je potom prostor pro případné dotazy, připomínky a korekce k plánovanému ošetření.

  • Konzultace 1/2 hodiny   3000,-
  • Wax-up jednoho zubu   3000,-