Endodoncie – ošetření kanálků

Pokud není zubní kaz včas a správně ošetřen, infekce postupně proniká až do dřeňové dutiny (nervu) zubu. V takových případech je nezbytné provést tzv. endodontické ošetření, neboli ošetření systému kořenových kanálků zubu. Ošetření spočívá v lokalizaci a zprůchodnění VŠECH kořenových kanálků zubu. Provádí se vysoce přesným měřením délky kořenového kanálku apexlokátorem (na desetiny milimetru) a analýzou digitálního RVG snímku. Dále preparací kořenových kanálků špičkovými ručními i rotačními nikl-titanovými nástroji, dokonalou dezinfekcí kanálků, trojrozměrným plněním kanálků ověřenými metodami laterální a vertikální kondenzace gutaperči. Zub s kvalitně ošetřenými kanálky je plnohodnotnou součástí chrupu a může sloužit stejně dlouho jako zub vitální.

obr. 1 - před
obr. 2 - po

obr. 1 - před
obr. 2 - po

obr. 1 - před
obr. 2 - po
obr. 3 - resorbce váčku po 6 měsících