Protetika

Úkolem protetického ošetření chrupu je náhrada ztracených tvrdých zubních tkání, náhrady chybějících zubů nebo skupin zubů.

 

Protetická konzultace

je součástí vstupního pohovoru nebo může být proveden individuálně na žádost pacienta.
Více informací o konzultacích naleznete ZDE.

 

Keramické fazety

slouží k estetickému nahrazení povrchové vrstvy zubů tenkým keramickým pláštěm. Dovolují úpravu drobných nerovností, tvaru a barvy.
Více informací o fazetách naleznete ZDE.

 

Inlay, onlay

jsou náhrady, které nahrazují rozsáhlé defekty zubů. Jsou přechodem mezi bílou fotokompozitní pryskyřicí a nahrazením korunkou.
Více informací naleznete ZDE.

 

Korunky

Korunkami nahrazujeme rozsáhlé defekty zubních tkání nebo mrtvé a destruované zuby, kdy už není možné zub ošetřit výplňovým materiálem nebo zhotovit onlay. Hlavní funkce korunky je ochranná, brání rozlomení zubu, pokud se zhotoví z keramiky působí i vysoce esteticky.
Více informací o korunkách naleznete ZDE.

 

Můstky

představují řešení případů kdy chybí jeden nebo více zubů.  Jedná se o náhradu, která je  napevno nasazeny na zuby které přímo sousedí s defektem. Příprava i provedení je stejné jako u korunky. V tomto případě budou obroušeny sousední zuby na které se nasadí korunky spojeny do jednoho celku s korunkou, která nahradí chybějící zub.
Více informací  naleznete ZDE.

 

Snímatelné náhrady

Snímatelné náhrady se zhotovují pokud není možné zhotovit fixní zubní náhradu. Jedná se o celkovéprotézy nahrazující kompletní chrup nebo o částečné snímatelné náhrady nahrazující skupinu chybějících zubů.
Více informací naleznete ZDE.