Keramické fazety

Při ošetření fazetami, které se provádí v lokální anestezii, se zbrousí povrch zubu v šířce asi 0,5 – 1,0 mm. Provede se otisk podle kterého vytvoří laborant keramickou fazetu.V době mezi jednotlivými ošetřeními nosí pacient provizorní plastové fazety, které se zhotoví ihned po otisku. Ve druhé návštěvě, se po vyzkoušení fixuje keramická fazeta na zub.Fazetu lze zhotovit též v rámci jedné návštěvy v ordinaci, a to přímo v ústech pacienta z bílého výplňového materiálu (fotokompozitní pryskyřice). Ve srovnání s keramikou nejsou pryskyřičné fazety barevně stálé a je proto nutná častější barevná korekce.

  • Keramická fazeta od 15000,-