Implantáty

Zubní implantáty nabírají čím dál většího významu v protetickém řešení defektů chrupu. Implantáty jsou v podstatě titanové šrouby, které se zašroubují do kosti čelisti, se kterou pevně srostou. Jsou výborně přijímány lidským organismem, nevyvolávají žádné alergie.
Implantáty plní funkci kořenů, na které se pak zhotoví korunka, můstek nebo snímatelná náhrada.Zavedení zubního implantátu je ambulantní chirurgický výkon, srovnatelný s běžnou extrakcí zubu. Není nijak omezeno věkem.Hlavní výhodou implantátů je to, že není třeba brousit často zdravé zuby, abychom mohli nahradit jeden či více chybějících zubů. Implantáty nesou zátěž chybějícího zubu. V případě můstku je tato zátěž přenášena na sousední zuby, které jsou tím přetěžovány.

Snímatelná náhrada nesená implantáty lépe drží a je stabilní.

Používáme švýcarský implantologický systém Straumann (www.straumann.cz, www.straumann.com).

                                                                          INNO (www.cowellmedi.cz).

  • Chirurgická fáze od 24 000,-

obr. 1 - počáteční stav
obr. 2 - po implantaci

obr. 1 - počáteční stav
obr. 2 - po extrakcích
obr. 3 - po implantaci

obr. 1 - počáteční stav
obr. 2 - po extrakcích
obr. 3 - po implantaci

obr. 1 - počáteční stav
obr. 2 - po implantaci